Over het Leger des Heils

Het Majoor Bosshardthuis is onderdeel van het Leger des Heils. Tijdens een rondleiding door dit historische pand in Amsterdam leer je niet alleen meer over Majoor Bosshardt, maar ook over het Leger des Heils, de organisatie waar zij haar roeping vond.

Het Leger des Heils is een internationale organisatie die in Nederland al meer dan 135 jaar mensen helpt die dreigen buiten de boot te vallen. We helpen dak- en thuislozen, jongeren uit kwetsbare gezinnen, overlevers van mensenhandel, mensen met psychiatrische problematiek of een verslaving en nog veel meer. Dit alles doen we vanuit een christelijke motivatie. Onze dienstverlening wordt gestimuleerd door liefde voor God. Onze opdracht is het goede nieuws van Jezus Christus te vertellen en in Zijn naam mensen te helpen zonder enige vorm van onderscheid.

Wil je meer weten over wat we doen en hoe jij kunt helpen? Ga dan naar legerdesheils.nl.